Houd Den Haag in de gaten! Zij worden de volgende Sharing City in Nederland. In Den Haag gebeurt op dit moment erg veel rondom deeleconomie en voeding, mobiliteit, goederen en geld. Zo vond er in september een grootschalig symposium autodelen plaats (zie de foto's en de output) waar de gemeente Den Haag de winnaar was van de Autodeel Award.

ECosysteem in Den haag

Tijdens een workshop in november 2016 (klik hier voor een verslag) werden verschillende Haagse deelinitiatieven in kaart gebracht met behulp van het shareNL ecosysteem. De deeleconomie definiëren we in de brede zin als ‘economische systemen van decentrale netwerken en marktplaatsen die de waarde van onderbenutte goederen en diensten ontsluiten door vraag en aanbod direct bij elkaar te brengen waardoor traditionele institutionele tussenpersonen overbodig raken.’  Denk bijvoorbeeld aan het onderling lenen en huren van goederen via Peerby, zonder tussenkomst van een bouwmarkt; of het huren van accommodatie via Airbnb zonder tussenkomst van een hotel. Of aan het afnemen van een rit via Uber, zonder tussenkomst van een taxicentrale. Onder het ecosysteem vind je een lijst met initiatieven.