WAAROM SHARING CITY?

 

Quote: Het kabinet zal zich de komende tijd inzetten om de verdere ontplooiing van de deeleconomie te faciliteren en zal zich hiertoe waar nodig inzetten om belemmeringen en onduidelijkheden weg te nemen en kansen optimaal te benutten
— Minister van Economische Zaken Henk Kamp - Brief aan de Tweede Kamer 18 december 2015

Er zijn verschillende manieren waarop een Sharing City invulling kan geven aan de deeleconomie. Ten eerste zorgt de deeleconomie tot vraagtekens bij huidige stadsplanning en wet- en regelgeving. Het onderscheid tussen wonen, commercie, industrie en landbouw vervaagt, wat vraagt om een nieuw vergunningenbeleid. De onduidelijkheid is een belemmerende factor voor de groei van de deeleconomie. Deelplatformen zijn afhankelijk van het behalen van een kritieke massa. Organisaties met een hoge duurzame en maatschappelijke impact zijn het waard om in geïnvesteerd te worden. Deze investeringen betalen zich ruimschoots terug in sociale en duurzame waarde, maar ook in het stimuleren van innovatie en ondernemerschap. Er is onderzoek nodig. Cijfers en indicatoren die de deeleconomie kunnen beschrijven en bevatten zijn belangrijk voor het bepalen en monitoren van beleid. Er zijn indicatoren nodig die maatschappelijke waarden als sociale cohesie en duurzaamheid kunnen bevatten. Verder is er divers sociaal, maatschappelijk, ecologisch en economisch onderzoek nodig. Tot slot kan de overheid haar eigen middelen zo deelbaar mogelijk maken en bij haar aanbestedingsbeleid zoveel mogelijk gebruik maken van de deeleconomie. Zo kan de overheid efficiënter omgaan met de eigen middelen en ondernemers uit de stad helpen faciliteren.

Elke stad in Nederland kan zich aanmelden als een Sharing City. Allereerst brengen we het ecosysteem in jouw stad in kaart en onderzoeken we waar de kansen en uitdagingen liggen, in lijn met de doelen en het beleid van de Gemeente. Samen trekken we dan op om iedereen in jouw stad te activeren en mobiliseren en gezamenlijke doelen te stellen. Zo brengen we de lokale spelers in het deeleconomie-veld en de Gemeente bij elkaar en organiseren evenementen ter introductie van het fenomeen deeleconomie en rondom thema-specifieke ontwikkelingen. Daarnaast houden we lezingen, in-house trainingen en interactieve workshops om met alle betrokken partijen tot handelingsperspectieven en praktische handvatten te komen. Daarnaast ben je als Gemeente ook steeds op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen in Nederland via onze Monitor in samenwerking met de UvA.  Ook weet je dan alles over internationale trends en feiten dankzij de kennis die shareNL ophaalt via het wereldwijde Sharing City netwerk, waar onder andere Ouishare en ShareHub deel van uitmaken. Op vraag van opdrachtgevers voeren we ook onderzoek uit rondom een bepaald vraagstuk over de deeleconomie.  Zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de impact van de deeleconomie op het milieu voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en een onderzoek naar de kansen en belemmeringen van de deeleconomie voor het Ministerie van Economische zaken. 

De volledige onderzoeken vind je hier.

Vragen over Sharing City of kennismaken?