"Het college van B en W stemt in met het actieplan deeleconomie en geeft hiermee ruimte aan de kansen die deeleconomie biedt voor de stad. Deeleconomie is een ruim begrip, het gaat onder andere om het efficiënter inzetten van spullen, diensten en vaardigheden. Door het gebruik van online platforms kunnen mensen bijvoorbeeld makkelijker spullen ruilen, huren en lenen van elkaar. De consument staat centraal en krijgt goedkopere en makkelijkere toegang tot diensten en producten. Het college wil de deeleconomie waar mogelijk stimuleren zonder eventuele uitwassen uit het oog te verliezen. Risico’s zijn bijvoorbeeld een ongelijkspeelveld of een gebrek aan sociale zekerheid. Daarmee is de deeleconomie geen kwestie van verbieden of toelaten, maar monitoren en kansen grijpen waar mogelijk."

Bron: https://www.amsterdam.nl/gemeente/college/nieuws-uit-b-w/2016/nieuws-9-maart-2016/

En in De Telegraaf:

'Gemeente loopt voorop met deeleconomie' 

door Ruben Koops

Amsterdam - De gemeente gaat een proef starten waarbij bezittingen van de stad zoals auto's en kantoorartikelen gratis worden uitgeleend. 

Dat staat in het Actieplan Deeleconomie van wethouder Kajsa Ollongren. Via websites en apps op de mobiele telefoon worden steeds meer spullen die particulieren of zelfstandigen over hebben, al dan niet tegen betaling, verhandeld.Maar liefst 84 procent van de Amsterdammersis bereid om mee te doen aan deze deeleconomie, blijkt uit recent onderzoek van de dienst Onderzoek & Statistiek. Bekend zijn reeds de ritjes via taxi-app Uber, of de website Airbnb waarop logies voor vakantiegangers wordt aangeboden. Ook op buurtniveau zijn er tal van initiatieven. Buurtbewoners verkopen maaltijden via de website Thuisafgehaald en lenen gereedschap uit via de app Peerby. Zolang het delen via de geldende wet- en regelgeving plaatsvindt, juicht Ollongren deze initiatieven toe.Daarom wil de wethouder de deeleconomie in de stad een impuls geven. Ollongren ziet een rol voor de gemeente om bijvoorbeeld expats, die vaak nog een tijd moeten wachten tot hun spullen per zeecontainer uit het buitenland arriveren, gratis leentegoed op Peerby aan te bieden. Ook wordt samen met nutsbedrijf Alliander onderzocht hoe transporteurs meer vrachtruimte kunnen delen. Als ultiem bewijs dat de deeleconomie in de stad omarmd wordt, wil de wethouder ook gemeentelijk gereedschap en kantoorruimte gaan uitlenen. De pilot, die in het najaar van start moet gaan, biedt andere overheden, verenigingen en stichtingen de kans om kosteloos gebruik te maken van het wagenpark, kantoorartikelen en spullen van de stadswerf. Ollongren wil de bestaande verhuurbranche niet in de wielen rijden. „Het is wel de bedoeling dat de spullen die wij uitlenen, worden gebruikt voor initiatieven die een positieve impact hebben op de stad en de Amsterdammers”, aldus Ollongren. Of de limousines van burgemeester en wethouders ook zullen worden uitgeleend, kon een zegsman overigens niet bevestigen.

Bron: http://bit.ly/1nwjnAg