citylights.png
photo-1461280360983-bd93eaa5051b.jpg
yJl7OB3sSpOdEIpHhZhd_DSC_1929_1.jpg
photo-1459499362902-55a20553e082.jpg
citylights.png

Over Sharing City


Alles over Sharing Cities en het Sharing City Platform

SCROLL DOWN

Over Sharing City


Alles over Sharing Cities en het Sharing City Platform

OVER SHARING CITY EN HET SHARING CITY PLATFORM

Deeleconomie wordt vaak gezien als doorbraakinnovatie. Het heeft ons hele systeem en de logica waarop onze consumptiemaatschappij gebouwd is, helemaal omver geschopt. Sommige ontwikkelingen binnen de deeleconomie bieden enorme kansen om onze samenleving herin te richten en zo economisch veerkrachtig, sociaal en duurzaam te zijn. Andere ontwikkelingen brengen dan weer uitdagingen met zich mee. Feit is dat innovatie zich vandaag anders manifesteert. Nu worden nieuwe ideeën meteen in de praktijk gebracht, dan pas onderzoek gedaan, daarna regels voor gemaakt. Dat kan best spannend zijn. 

Tegelijk is het ontzettend belangrijk om deze nieuwe ontwikkelingen niet de kop in te drukken, maar een manier te vinden waarop efficiënt kan worden geëxperimenteerd en geëvalueerd. Er zitten immers enorme kansen voor onze samenleving en het geluk en welzijn van burgers hangt ermee samen. Door kennis en opgedane ervaringen met elkaar te delen, geloven wij dat we sneller en wendbaarder kunnen inspelen op wat de toekomst ons brengt. Daarom het Sharing City Platform. 

 

WAT IS NU PRECIES EEN SHARING CITY?

 Een 'Sharing City' is een stad bekeken door de 'bril van de deeleconomie.' Een bril die uitzicht geeft op een grote hoeveelheid nog onbenutte capaciteit.

Het benutten van deze capaciteit maakt de stad duurzaam, rijk aan sociaal kapitaal en economisch veerkrachtig: de deeleconomie is een aanjager van de duurzame stad. Onder meer de Europese Unie, het World Economic Forum, het OECD besteden aandacht aan de mogelijkheden die de deeleconomie biedt voor steden; en Pieter van de Glind en Harmen van Sprang, co-founders van shareNL en auteurs van het deeleconomie businessboek 'Share', worden met regelmaat in het buitenland als spreker gevraagd om het Sharing City verhaal verder te vertellen.

Door de hoge dichtheid aan mensen zijn de transactiekosten in steden laag. Het kost weinig om mensen, diensten, spullen en nieuws elkaar te laten vinden en zo efficiënter te gebruiken. De deeleconomie volgt hier een nieuwe, door technologie mogelijk gemaakte infrastructuur aan toe. Een infrastructuur die het uitwisselen van producten en diensten makkelijker maakt dan ooit. Hierdoor wordt bestaande capaciteit beter benut en de impact op het milieu verminderd. Er hoeft immers minder geproduceerd en weggegooid te worden.

Daarnaast is de deeleconomie een ware motor voor sociale cohesie. De online deelplatformen zorgen namelijk voor offline contact. Iedere gedeelde boor, autorit, maaltijd en dergelijke brengt mensen lokaal met elkaar in contact. De deeleconomie zorgt voor meer economische bedrijvigheid op lokaal niveau. Het aantal lokale transacties, met en zonder tussenkomst van geld, stijgt enorm.

De deeleconomie biedt aldus grote kansen. Echter, het is ook gebleken dat de grootste deelplatformen tegen behoorlijke wettelijke en juridische barrieres aanlopen. De ontwikkelingen rondom Airbnb in Amsterdam zijn hier een voorbeeld van. Aangepast beleid en nieuwe oplossingen zijn niet alleen nodig voor Airbnb maar voor de hele deeleconomie.

 

doe je al iets met deeleconomie in jouw stad of zou je graag meer willen doen? 

Startups, initiatieven en individuen kunnen met hun deeleconomie-projecten ambassadeur worden van hun Sharing City. Wil je mee een trekker zijn in jouw stad of wijk? Klik hier voor meer informatie over ambassadeursschap. 

Startups, initiatieven en individuen kunnen met hun deeleconomie-projecten ambassadeur worden van hun Sharing City. Wil je mee een trekker zijn in jouw stad of wijk? Klik hier voor meer informatie over ambassadeursschap. 

Wil jij als gemeente dat jouw stad een echte Sharing City wordt? Lees hier meer over hoe je jouw stad aan kunt melden.

Wil jij als gemeente dat jouw stad een echte Sharing City wordt? Lees hier meer over hoe je jouw stad aan kunt melden.

Word Sharing City Partner: ga met shareNL de diepte in en kijk waar jij als bedrijf of organisatie kunt innoveren door de deeleconomie(principes) in te zetten en zo veerkrachtig en toekomstbestendig te zijn.

Word Sharing City Partner: ga met shareNL de diepte in en kijk waar jij als bedrijf of organisatie kunt innoveren door de deeleconomie(principes) in te zetten en zo veerkrachtig en toekomstbestendig te zijn.

photo-1461280360983-bd93eaa5051b.jpg

Startups en Initiatieven


Startups en Initiatieven


Sharing city voor startups, Initiatieven en individuen

Wij nodigen iedereen uit die op dit moment iets doet rondom deeleconomie in zijn of haar stad, gemeente of wijk, zich aan te melden als ambassadeur om samen de deeleconomie verder te ontwikkelen in heel Nederland. Als ambassadeur komt je project op het Sharing City Platform te staan en kan iedereen leren van jouw experimenten; en tegelijk ook instant feedback geven op hetgeen je doet. Deel met ons en de rest van Nederland jouw ervaring en kennis -  wat werkt wel, wat werkt niet en waarom. Hiermee ben je de katalysator van een wereldwijde beweging en geef jij de toekomst mee vorm. Anderzijds kan je ook kijken wat er elders gebeurt en daardoor je eigen ideeën beter uitwerken aan de hand van de 'lessons learned' van anderen.

Meer weten over ambassadeurschap?

yJl7OB3sSpOdEIpHhZhd_DSC_1929_1.jpg

Voor de Gemeente


Voor de Gemeente


Sharing City voor Gemeenten

Het kabinet zal zich de komende tijd inzetten om de verdere ontplooiing van de deeleconomie te faciliteren en zal zich hiertoe waar nodig inzetten om belemmeringen en onduidelijkheden weg te nemen en kansen optimaal te benutten
— Minister van Economische Zaken Henk Kamp - Brief aan de Tweede Kamer 18 december 2015

Er zijn verschillende manieren waarop een Sharing City invulling kan geven aan de deeleconomie. Ten eerste zorgt de deeleconomie tot vraagtekens bij huidige stadsplanning en wet- en regelgeving. Het onderscheid tussen wonen, commercie, industrie en landbouw vervaagt, wat vraagt om een nieuw vergunningenbeleid. De onduidelijkheid is een belemmerende factor voor de groei van de deeleconomie. Deelplatformen zijn afhankelijk van het behalen van een kritieke massa. Organisaties met een hoge duurzame en maatschappelijke impact zijn het waard om in geïnvesteerd te worden. Deze investeringen betalen zich ruimschoots terug in sociale en duurzame waarde, maar ook in het stimuleren van innovatie en ondernemerschap. Er is onderzoek nodig. Cijfers en indicatoren die de deeleconomie kunnen beschrijven en bevatten zijn belangrijk voor het bepalen en monitoren van beleid. Er zijn indicatoren nodig die maatschappelijke waarden als sociale cohesie en duurzaamheid kunnen bevatten. Verder is er divers sociaal, maatschappelijk, ecologisch en economisch onderzoek nodig. Tot slot kan de overheid haar eigen middelen zo deelbaar mogelijk maken en bij haar aanbestedingsbeleid zoveel mogelijk gebruik maken van de deeleconomie. Zo kan de overheid efficiënter omgaan met de eigen middelen en ondernemers uit de stad helpen faciliteren.

Elke stad in Nederland kan zich aanmelden als een Sharing City. Allereerst brengen we het ecosysteem in jouw stad in kaart en onderzoeken we waar de kansen en uitdagingen liggen, in lijn met de doelen en het beleid van de Gemeente. Samen trekken we dan op om iedereen in jouw stad te activeren en mobiliseren en gezamenlijke doelen te stellen. Zo brengen we de lokale spelers in het deeleconomie-veld en de Gemeente bij elkaar en organiseren evenementen ter introductie van het fenomeen deeleconomie en rondom thema-specifieke ontwikkelingen. Daarnaast houden we lezingen, in-house trainingen en interactieve workshops om met alle betrokken partijen tot handelingsperspectieven en praktische handvatten te komen. Daarnaast ben je als Gemeente ook steeds op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen in Nederland via onze Monitor in samenwerking met de UvA.  Ook weet je dan alles over internationale trends en feiten dankzij de kennis die shareNL ophaalt via het wereldwijde Sharing City netwerk, waar onder andere Ouishare en ShareHub deel van uitmaken. Op vraag van opdrachtgevers voeren we ook onderzoek uit rondom een bepaald vraagstuk over de deeleconomie.  Zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de impact van de deeleconomie op het milieu voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en een onderzoek naar de kansen en belemmeringen van de deeleconomie voor het Ministerie van Economische zaken. 

De volledige onderzoeken vind je hier.

Vragen over Sharing City of kennismaken? 

photo-1459499362902-55a20553e082.jpg

Bedrijven


Bedrijven


sharing city Voor bedrijven en organisaties

Ook voor bedrijven biedt de deeleconomie kansen als uitdagingen. Als bedrijf kan je deeleconomie-principes intern invoeren om duurzaam, kostenbesparend en vernieuwend te zijn. Hiermee creëer je een fijne werkplek waar co-creatie, transparantie, vertrouwen en creativiteit leiden tot een broedplaats van nieuwe ideeën en het geluk van je werknemers. Je kunt deeleconomie ook inzetten om te verbinden met de wijk en de stad waar je bedrijf is gevestigd. Zo kan je bijvoorbeeld kennis delen, ruimte delen, spullen delen, etc. Zo krijgt je bedrijf een gezicht en raken mensen betrokken. Anderzijds, is het essentieel om relevant te blijven in een wereld die zich in een enorm tempo ontwikkelt. Je kan denken aan het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen aan de hand van deeleconomie-producten en -gedachtegoed of samenwerkingen met deeleconomie-initiatieven om zo je positie op de markt te versterken. shareNL biedt hierin strategisch en op maat gemaakt advies, lezingen, workshops en trainingen. 

Vragen of kennismaken?