Het is geen kwestie van toelaten of verbieden, maar nieuwe regels bedenken en telkens evalueren
— Koen Frenken, hoogleraar Innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht - Oratie Deeleconomie onder één noemer

Utrecht deelstad

Utrecht is koploper in Nederland wat autodelen betreft met een succesvolle publiek-private samenwerking met verschillende partijen. De lokale overheid werkt actief samen met deelplatformen, verzekeraars, leasemaatschappijen en andere organisaties om de infrastructuur van autodelen zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te leggen om het gebruik ervan te stimuleren. Op 2 april 2015 vond er een Sharing City evenement plaats waarbij de Gemeente Utrecht en Amsterdam en verschillende stakeholders samen gingen nadenken over de kansen en uitdagingen die de deeleconomie brengt in hun stad. Daarnaast gebeurt er ook heel wat op wijkniveau, doet de Universiteit Utrecht onderzoek naar het fenomeen deeleconomie en zijn er verscheidene start-ups gevestigd in Utrecht. Hieronder een overzicht.

PROJECTEN

Sharing City event 2015

Sharing City event 2015

Utrecht Deelt

Utrecht Deelt

Seats2meet

Seats2meet

De Deelkelder

De Deelkelder

De Deeltuin

De Deeltuin

Mobiel VTO

Mobiel VTO

Boekspots

Boekspots

Buurtmoestuin (verschillende projecten per wijk)

Buurtmoestuin (verschillende projecten per wijk)

Thuisafgehaald

Thuisafgehaald